Yeni Öğrenci Bilgi Sistemi'ne
geçiş çalışmaları nedeniyle kısa bir süre hizmet dışıdır.
(05 Mayıs 2020)