SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET ve ÖĞRENİM SEVİYESİ DAĞILIMI

Akademik birim için 02.04.2020 15:47:44 tarihli güncel sayılardır.
Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler dahil, yurtiçi, yurtdışı değişimler ve özel öğrenciler hariç tutulmuştur.


AKADEMİK BİRİM/PROGRAM ÖN LİSANS LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI                 19  19  19  19 
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI                  
ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI             14 
ANATOMİ ANABİLİM DALI            
ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ PROGRAMI             10  20  16  14  36 
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR               17  58  17  60 
BESİN ANALİZLERİ ve BESLENME BİLİM DALI             11        11 
BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI             20  67  11  87  12 
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI              
BİYOKİMYA (TIP) ANABİLİM DALI             11  15 
BİYOKİMYA (ECZACILIK) ANABİLİM DALI             13 
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ                  
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ABD SOSYAL PEDİATRİ                
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI                
ENDODONTİ ANABİLİM DALI                
ENDÜSTRİYEL ECZACILIK PROGRAMI                  
FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI             27  29 
FARMAKOLOJİ (TIP) ANABİLİM DALI               18  10  18 
FARMAKOLOJİ (ECZ.) ANABİLİM DALI             13 
FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI             11  11  17  14 
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI             27  35 
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI             11  10  19  11 
FİTOTERAPİ PROGRAMI         22  10      24  13 
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI              
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON A.B.D.             24  57  35  81  42 
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI             12  10  22  12 
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI             60  106  166  11 
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM                
HİSTOLOJİ - EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI             12  17 
İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI                 18  10  18  10 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI                
K.B.B. ODYOLOJİ ve KONUŞMA SES BOZUKLUKLARI PROGRAMI             14      14 
KAZALARIN DEMOGRAFİSİ ve EPİDEMİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI                  
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI              
NÖROBİLİM PROGRAMI                 10  10 
ORAL PATOLOJİ ANABİLİM DALI                
ORTODONTİ ANABİLİM DALI                 10  10 
PEDODONTİ ANABİLİM DALI                
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI                 25  14  25  14 
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI                 29  29 
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ                  
SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ PROGRAMI             10  14      10  14 
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMI             19  15  11  34 
SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR PROGRAMI                
TIBBİ BİYOKİMYA                
TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK ANABİLİM DALI                 13  13 
TIBBİ FARMAKOLOJİ                
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ                  
TIP EĞİTİMİ                
TOPLAMLAR: 10  261  115  572  322  843  441