EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET ve ÖĞRENİM SEVİYESİ DAĞILIMI

Akademik birim için 02.04.2020 14:24:53 tarihli güncel sayılardır.
Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler dahil, yurtiçi, yurtdışı değişimler ve özel öğrenciler hariç tutulmuştur.


AKADEMİK BİRİM/PROGRAM ÖN LİSANS LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi                
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ             14  22 
Almanca Öğretmenliği                  
ARAP DİLİ EĞİTİMİ             20  16  26  18 
Arapça Öğretmenliği              
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği             22  40  16  24  38  64 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi             34  34  29  37  63  71 
BİYOLOJİ EĞİTİMİ             73  13  10  83  17 
Biyoloji Öğretmenliği               14  22 
COĞRAFYA EĞİTİMİ             11  11  18  13 
Coğrafya Öğretmenliği              
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi             14  25  39 
Dış Ticaret Eğitimi                
DRAMA VE EĞİTİM                
Eğitim Programları ve Öğretimi           62  14  20  13  89  27 
Eğitim Teknolojisi             30  26  11  36  37 
EĞİTİM YÖNETİMİ         25  13  65  41  31  26  121  80 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi             37  22  15  23  52  45 
Eğitimde Ölçme Değerlendirme             22  31  11  53  17 
Eğitimde Program Geliştirme             11      11 
Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri             30  21      30  21 
FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ             14  22  36  12 
Felsefe Grubu Öğretmenliği              
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ             85  26  25  10  110  36 
Fen Bilgisi Öğretmenliği               24  29 
FİZİK EĞİTİMİ             32  10  34  11 
Fizik Öğretmenliği              
FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ             10 
Fransızca Öğretmenliği                
Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi                  
Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi                
Görme Engellilerin Eğitimi             16      16 
Grafik Eğitimi                  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ             22  27 
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ             56  15  71  15 
İngilizce Öğretmenliği             21  22 
İşletme Eğitimi                  
KİMYA EĞİTİMİ             34    37 
Kimya Öğretmenliği              
MATEMATİK EĞİTİMİ             18  20 
Matematik Öğretmenliği                
Matematik Öğretmenliği (İlkÖğretim)               10  10  11  10 
MÜZİK EĞİTİMİ             52  33  18  36  70  69 
Müzik Öğretmenliği               12  18  13  18 
Okul Öncesi Eğitimi             91  35  12  126  18 
Okul Öncesi Öğretmenliği             10    25  35 
Özel Eğitim             12    23  13  35  13 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık             24  25  11  49  17 
Resim-İş Öğretmenliği             11  16  14  17 
RESİM İŞ EĞİTİMİ             70  26  17  19  87  45 
SINIF EĞİTİMİ         69  15  26  30  96  47 
Sınıf Öğretmenliği               19  21 
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ             35  13  12  44  25 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği                 10  10 
TARİH EĞİTİMİ             33  30  40  37 
Tarih Öğretmenliği               10 
Turizm İşletmeciliği Eğitimi                
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ             40  13  53  17 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği                
TÜRKÇE EĞİTİMİ             18  11  10  29  19 
Türkçe Öğretmenliği               18  16  19  16 
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi             16  16  21  15  37  31 
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi             17      17 
ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİ            
TOPLAMLAR: 33  15  1249  523  687  486  1969  1024