SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET ve ÖĞRENİM SEVİYESİ DAĞILIMI

Akademik birim için 02.04.2020 14:59:37 tarihli güncel sayılardır.
Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler dahil, yurtiçi, yurtdışı değişimler ve özel öğrenciler hariç tutulmuştur.


AKADEMİK BİRİM/PROGRAM ÖN LİSANS LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ     110  226              110  226 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ     105  191              105  191 
REKREASYON     61  162              61  162 
SPOR YÖNETİCİLİĞİ     47  143              47  143 
TOPLAMLAR: 323  722  323  722